وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

در ميان آنها [= يهود] كسانی هستند كه به هنگام تلاوت كتاب (خدا)، زبان خود را چنان می‏گردانند كه گمان كنيد (آنچه را می‏خوانند،) از كتاب (خدا) است؛در حالی كه از كتاب (خدا) نيست! (و با صراحت) می‏گويند: «آن از طرف خداست!» با اينكه از طرف خدا نيست، و به خدا دروغ می‏بندند در حالی كه می‏دانند!

And indeed, there is among them a party who alter the Scripture with their tongues so you may think it is from the Scripture, but it is not from the Scripture. And they say, "This is from Allah," but it is not from Allah. And they speak untruth about Alla

سوره  آل عمران آيه 78