وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

و چهارپايان را آفريد؛ در حالی كه در آنها، برای شما وسيله پوشش، و منافع ديگری است؛ و از گوشت آنها می‏خوريد!

And the grazing livestock He has created for you; in them is warmth and [numerous] benefits, and from them you eat.

سوره نحل آيه 5