وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ

و در آنها برای شما زينت و شكوه است به هنگامی كه آنها را به استراحتگاهشان بازمی‏گردانيد، و هنگامی كه (صبحگاهان) به صحرا می‏فرستيد!

And for you in them is [the enjoyment of] beauty when you bring them in [for the evening] and when you send them out [to pasture].

سوره نحل آيه 6