وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا

سوگند به اسبان دونده (مجاهدان) در حالی كه نفس‏زنان به پيش می‏رفتند،

By the racers, panting,

سوره عاديات آيه 1