إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

فرمان او چنين است كه هرگاه چيزی را اراده كند، تنها به آن می‏گويد: «موجود باش!»، آن نيز بی‏درنگ موجود می‏شود!

His command is only when He intends a thing that He says to it, "Be," and it is.

سوره  يس آيه 82