فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ

ولی گروه‏هايی از ميان آنها (درباره مسيح) اختلاف كردند (و بعضی او را خدا پنداشتند)؛ وای بر كسانی كه ستم كردند از عذاب روزی دردناك!

But the denominations from among them differed [and separated], so woe to those who have wronged from the punishment of a painful Day.

سوره زخرف  آيه 65