مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ

شما را چه می‏شود؟! چگونه داوری می‏كنيد؟!

What is [the matter] with you? How do you judge?

سوره قلم  آيه 36