وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ

و به آنها مهلت (بازگشت) می‏دهم؛ چرا كه نقشه‏های من محكم و دقيق است!

And I will give them time. Indeed, My plan is firm.

سوره قلم  آيه 45