وَإِذَا السَّمَاء كُشِطَتْ

و در آن هنگام كه پرده از روی آسمان برگرفته شود،

And when the sky is stripped away

سوره تكوير آيه 11