فَلْيَدْعُ نَادِيَه

سپس هر كه را می‏خواهد صدا بزند (تا ياريش كند)!

Then let him call his associates;

سوره علق آيه 17