فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ

ما هم دعای او را پذيرفتيم، و يحيی را به او بخشيديم؛ و همسرش را (كه نازا بود) برايش آماده (بارداری) كرديم؛ چرا كه آنان (خاندانی بودند كه) همواره در كارهای خير بسرعت اقدام می‏كردند؛ و در حال بيم و اميد ما را می‏خواندند؛ و پيوسته برای ما (خاضع و) خاشع بودند.

So We responded to him, and We gave to him John, and amended for him his wife. Indeed, they used to hasten to good deeds and supplicate Us in hope and fear, and they were to Us humbly submissive.

سوره انبيا آيه 90