قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ

(موسی) گفت: «او پروردگار مشرق و مغرب و آنچه ميان آن دو است می‏باشد، اگر شما عقل و انديشه خود را به كار می‏گرفتيد!»

[Moses] said, "Lord of the east and the west and that between them, if you were to reason."

سوره  شعراء آيه 28