قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ

(موسی) گفت: «حتّی اگر نشانه آشكاری برای تو بياورم (باز ايمان نمی‏آوری)؟!»

[Moses] said, "Even if I brought you proof manifest?"

سوره  شعراء آيه 30