إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ

(و گفت:) اينها مسلّماً گروهی اندكند؛

[And said], "Indeed, those are but a small band,

سوره  شعراء آيه 54