إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ

در اين جريان، نشانه روشنی است ولی بيشترشان ايمان نياوردند! (چرا كه طالب حق نبودند)

Indeed in that is a sign, but most of them were not to be believers.

سوره  شعراء آيه 67