خَتَمَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عظِيمٌ

خدا بر دلها و گوشهای آنان مهر نهاده؛ و بر چشمهايشان پرده‏ای افكنده شده؛ و عذاب بزرگی در انتظار آنهاست.

Allah has set a seal upon their hearts and upon their hearing, and over their vision is a veil. And for them is a great punishment.

سوره  بقره آيه 7