قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاء وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاء وَتُعِزُّ مَن تَشَاء وَتُذِلُّ مَن تَشَاء بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

بگو: «بارالها! مالك حكومتها تويی؛ به هر كس بخواهی، حكومت می‏بخشی؛ و از هر كس بخواهی، حكومت را می‏گيری؛ هر كس را بخواهی، عزت می‏دهی؛ و هر كه را بخواهی خوار می‏كنی. تمام خوبيها به دست توست؛ تو بر هر چيزی قادری.

Say, "O Allah, Owner of Sovereignty, You give sovereignty to whom You will and You take sovereignty away from whom You will. You honor whom You will and You humble whom You will. In Your hand is [all] good. Indeed, You are over all things competent.

سوره  آل عمران آيه 26