قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكِ اللّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاء إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ

(مريم) گفت: «پروردگارا! چگونه ممكن است فرزندی برای من باشد، در حالی كه انسانی با من تماس نگرفته است؟!» فرمود: «خداوند، اين‏گونه هر چه را بخواهد می‏آفريند! هنگامی كه چيزی را مقرّر دارد (و فرمان هستی آن را صادر كند)، فقط به آن می‏گويد: «موجود باش!» آن نيز فوراً موجود می‏شود.

She said, "My Lord, how will I have a child when no man has touched me?" [The angel] said, "Such is Allah; He creates what He wills. When He decrees a matter, He only says to it, 'Be,' and it is.

سوره  آل عمران آيه 47