خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاء الْجَحِيمِ

(آنگاه به مأموران دوزخ خطاب می‏شود:) اين كافر مجرم را بگيريد و به ميان دوزخ پرتابش كنيد!

[It will be commanded], "Seize him and drag him into the midst of the Hellfire,

سوره  دخان آيه 47