يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ

آنها در آنجا هر نوع ميوه‏ای را بخواهند در اختيارشان قرارمی‏گيرد، و در نهايت امنيّت به سر می‏برند!

They will call therein for every [kind of] fruit - safe and secure.

سوره  دخان آيه 55