وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

و خداوند آسمانها و زمين را بحقّ آفريده است تا هر كس در برابر اعمالی كه انجام داده است جزا داده شود؛ و به آنها ستمی نخواهد شد!

And Allah created the heavens and earth in truth and so that every soul may be recompensed for what it has earned, and they will not be wronged.

سوره جاثيه  آيه 22