وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

در آن روز هر امّتی را می‏بينی (كه از شدّت ترس و وحشت) بر زانو نشسته؛ هر امّتی بسوی كتابش خوانده می‏شود، و (به آنها می‏گويند:) امروز جزای آنچه را انجام می‏داديد به شما می‏دهند!

And you will see every nation kneeling [from fear]. Every nation will be called to its record [and told], "Today you will be recompensed for what you used to do.

سوره جاثيه  آيه 28