مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ

اين در حالی كه بر تختهای صف‏كشيده در كنار هم تكيه می‏زنند، و «حور العين» را به همسری آنها درمی‏آوريم!

They will be reclining on thrones lined up, and We will marry them to fair women with large, [beautiful] eyes.

سوره طور آيه 20