أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ

آيا سهم خدا دختران است و سهم شما پسران (كه فرشتگان را دختران خدا می‏ناميد)؟!

Or has He daughters while you have sons?

سوره طور آيه 39