أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى

آيا با او درباره آنچه (با چشم خود) ديده مجادله می‏كنيد؟!

So will you dispute with him over what he saw?

سوره نجم آيه 12