إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى

در آن هنگام كه چيزی [= نور خيره‏كننده‏ای‏] سدرة المنتهی را پوشانده بود،

When there covered the Lote Tree that which covered [it].

سوره نجم آيه 16