إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا

مسلّماً برای پرهيزگاران نجات و پيروزی بزرگی است:

Indeed, for the righteous is attainment -

سوره نبا آيه 31