وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا

و حوريانی بسيار جوان و هم‏سن و سال،

And full-breasted [companions] of equal age

سوره نبا آيه 33