لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا

در آنجا نه سخن لغو و بيهوده‏ای می‏شنوند و نه دروغی!

No ill speech will they hear therein or any falsehood -

سوره نبا آيه 35