فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى

سپس موسی بزرگترين معجزه را به او نشان داد!

And he showed him the greatest sign,

سوره نازعات آيه 20