وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا

و سوگند به فرشتگانی كه (در اجرای فرمان الهی) با سرعت حركت می‏كنند،

And [by] those who glide [as if] swimming

سوره نازعات آيه 3