فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا

و آنها كه امور را تدبير می‏كنند!

And those who arrange [each] matter,

سوره نازعات آيه 5