تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ

و بدنبال آن، حادثه دومين [= صيحه عظيم محشر] رخ می‏دهد،

There will follow it the subsequent [one].

سوره نازعات آيه 7