أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ

و چشمهای آنان از شدّت ترس فروافتاده است!

Their eyes humbled.

سوره نازعات آيه 9