لیست آیات قرآن کریم

سوره آیه متن عربی با اعراب متن عربی بدون اعراب ترجمه فارسی ترجمه انگلیسی
قيامه 1 لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ... لا اقسم بيوم القيامة ... سوگند به روز قيامت، ... I swear by the Day of Resurrection ...
قيامه 2 وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ... و لا اقسم بالنفس اللوامة ... و سوگند به (نفس لوّامه و) وجدان بيدار و ملامتگر (كه رستاخيز حقّ است)! ... And I swear by the reproaching soul [to the certainty of resurrection]. ...
قيامه 3 أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَجْمَعَ عِظَامَهُ ... ا يحسب الانسان الن نجمع عظامه ... آيا انسان می‏پندارد كه هرگز استخوانهای او را جمع نخواهيم كرد؟! ... Does man think that We will not assemble his bones? ...
قيامه 4 بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ ... بلى قادرين على ان نسوي بنانه ... آری قادريم كه (حتّی خطوط سر) انگشتان او را موزون و مرتّب كنيم! ... Yes. [We are] Able [even] to proportion his fingertips. ...
قيامه 5 بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ... بل يريد الانسان ليفجر امامه ... نسان شك در معاد ندارد) بلكه او می‏خواهد (آزاد باشد و بدون ترس از دادگاه قيامت) در تمام عمر گناه كند! ... But man desires to continue in sin. ...
قيامه 6 يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ... يسئل ايان يوم القيامة ... (از اين رو) می‏پرسد: «قيامت كی خواهد بود»! ... He asks, "When is the Day of Resurrection?" ...
قيامه 7 فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ ... فاذا برق البصر ... (بگو:) در آن هنگام كه چشمها از شدّت وحشت به گردش درآيد، ... So when vision is dazzled ...
قيامه 8 وَخَسَفَ الْقَمَرُ ... و خسف القمر ... و ماه بی‏نور گردد، ... And the moon darkens ...
قيامه 9 وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ... و جمع الشمس و القمر ... و خورشيد و ماه يك جا جمع شوند، ... And the sun and the moon are joined, ...
قيامه 10 يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ ... يقول الانسان يومئذ اين المفر ... آن روز انسان می‏گويد: «راه فرار كجاست؟!» ... Man will say on that Day, "Where is the [place of] escape?" ...
قيامه 11 كَلَّا لَا وَزَرَ ... کلا لا وزر ... هرگز چنين نيست، راه فرار و پناهگاهی وجود ندارد! ... No! There is no refuge. ...
قيامه 12 إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ ... الى ربک يومئذ المستقر ... آن روز قرارگاه نهايی تنها بسوی پروردگار تو است؛ ... To your Lord, that Day, is the [place of] permanence. ...
قيامه 13 يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ ... ينبؤا الانسان يومئذ بما قدم و اخر ... و در آن روز انسان را از تمام كارهايی كه از پيش يا پس فرستاده آگاه می‏كنند! ... Man will be informed that Day of what he sent ahead and kept back. ...
قيامه 14 بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ... بل الانسان على نفسه بصيرة ... بلكه انسان خودش از وضع خود آگاه است، ... Rather, man, against himself, will be a witness, ...
قيامه 15 وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ ... و لو القى معاذيره ... هر چند (در ظاهر) برای خود عذرهايی بتراشد! ... Even if he presents his excuses. ...
قيامه 16 لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ... لا تحرک به لسانک لتعجل به ... زبانت را بخاطر عجله برای خواندن آن [= قرآن‏] حركت مده، ... Move not your tongue with it, [O Muhammad], to hasten with recitation of the Qur'an. ...
قيامه 17 إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ... ان علينا جمعه و قرانه ... چرا كه جمع‏كردن و خواندن آن بر عهده ماست! ... Indeed, upon Us is its collection [in your heart] and [to make possible] its recitation. ...
قيامه 18 فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ... فاذا قراناه فاتبع قرانه ... پس هر گاه آن را خوانديم، از خواندن آن پيروی كن! ... So when We have recited it [through Gabriel], then follow its recitation. ...
قيامه 19 ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ... ثم ان علينا بيانه ... سپس بيان و (توضيح) آن (نيز) بر عهده ماست! ... Then upon Us is its clarification [to you]. ...
قيامه 20 كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ ... کلا بل تحبون العاجلة ... د (و دلايل معاد را كافی نمی‏دانيد)؛ بلكه شما دنيای زودگذر را دوست داريد (و هوسرانی بی‏قيد و شرط را)! ... No! But you love the immediate ...
قيامه 21 وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ ... و تذرون الاخرة ... و آخرت را رها می‏كنيد! ... And leave the Hereafter. ...
قيامه 22 وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ... وجوه يومئذ ناضرة ... (آری) در آن روز صورتهايی شاداب و مسرور است، ... [Some] faces, that Day, will be radiant, ...
قيامه 23 إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ... الى ربها ناظرة ... و به پروردگارش می‏نگرد! ... Looking at their Lord. ...
قيامه 24 وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ ... و وجوه يومئذ باسرة ... و در آن روز صورتهايی عبوس و در هم كشيده است، ... And [some] faces, that Day, will be contorted, ...
قيامه 25 تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ... تظن ان يفعل بها فاقرة ... زيرا می‏داند عذابی در پيش دارد كه پشت را در هم می‏شكند! ... Expecting that there will be done to them [something] backbreaking. ...
قيامه 26 كَلَّا إِذَا بَلَغَتْ التَّرَاقِيَ ... کلا اذا بلغت التراقي ... چنين نيست (كه انسان می‏پندارد! او ايمان نمی‏آورد) تا موقعی كه جان به گلوگاهش رسد، ... No! When the soul has reached the collar bones ...
قيامه 27 وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ ... و قيل من راق ... و گفته شود: «آيا كسی هست كه (اين بيمار را از مرگ) نجات دهد؟!» ... And it is said, "Who will cure [him]?" ...
قيامه 28 وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ ... و ظن انه الفراق ... و به جدائی از دنيا يقين پيدا كند، ... And the dying one is certain that it is the [time of] separation ...
قيامه 29 وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ... و التفت الساق بالساق ... و ساق پاها (از سختی جان‏دادن) به هم بپيچد! ... And the leg is wound about the leg, ...
قيامه 30 إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ ... الى ربک يومئذ المساق ... (آری) در آن روز مسير همه بسوی (دادگاه) پروردگارت خواهد بود! ... To your Lord, that Day, will be the procession. ...
قيامه 31 فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى ... فلا صدق و لا صلى ... (در آن روز گفته می‏شود:) او هرگز ايمان نياورد و نماز نخواند، ... And the disbeliever had not believed, nor had he prayed. ...
قيامه 32 وَلَكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى ... و لکن کذب و تولى ... بلكه تكذيب كرد و روی‏گردان شد، ... But [instead], he denied and turned away. ...
قيامه 33 ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى ... ثم ذهب الى اهله يتمطى ... سپس بسوی خانواده خود بازگشت در حالی كه متكبّرانه قدم برمی‏داشت! ... And then he went to his people, swaggering [in pride]. ...
قيامه 34 أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ... اولى لک فاولى ... (با اين اعمال) عذاب الهی برای تو شايسته‏تر است، شايسته‏تر! ... Woe to you, and woe! ...
قيامه 35 ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ... ثم اولى لک فاولى ... سپس عذاب الهی برای تو شايسته‏تر است، شايسته‏تر! ... Then woe to you, and woe! ...
قيامه 36 أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى ... ا يحسب الانسان ان يترک سدى ... آيا انسان گمان می‏كند بی‏هدف رها می‏شود؟! ... Does man think that he will be left neglected? ...
قيامه 37 أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَى ... ا لم يک نطفة من مني يمنى ... آيا او نطفه‏ای از منی كه در رحم ريخته می‏شود نبود؟! ... Had he not been a sperm from semen emitted? ...
قيامه 38 ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى ... ثم کان علقة فخلق فسوى ... سپس بصورت خون بسته در آمد، و خداوند او را آفريد و موزون ساخت، ... Then he was a clinging clot, and [Allah] created [his form] and proportioned [him] ...
قيامه 39 فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى ... فجعل منه الزوجين الذکر و الانثى ... و از او دو زوج مرد و زن آفريد! ... And made of him two mates, the male and the female. ...
قيامه 40 أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَى ... ا ليس ذلک بقادر على ان يحيي الموتى ... آيا چنين كسی قادر نيست كه مردگان را زنده كند؟! ... Is not that [Creator] Able to give life to the dead? ...
انسان 1 هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا ... هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يکن شيئا مذکورا ... آيا زمانی طولانی بر انسان گذشت كه چيز قابل ذكری نبود؟! ... Has there [not] come upon man a period of time when he was not a thing [even] mentioned? ...
انسان 2 إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ... انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا ... ما انسان را از نطفه مختلطی آفريديم، و او را می‏آزماييم؛ (بدين جهت) او را شنوا و بينا قرار داديم! ... d, We created man from a sperm-drop mixture that We may try him; and We made him hearing and seeing. ...
انسان 3 إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ... انا هديناه السبيل اما شاکرا و اما کفورا ... ما راه را به او نشان داديم، خواه شاكر باشد (و پذيرا گردد) يا ناسپاس! ... Indeed, We guided him to the way, be he grateful or be he ungrateful. ...
انسان 4 إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَا وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا ... انا اعتدنا للکافرين سلاسل و اغلالا و سعيرا ... ما برای كافران، زنجيرها و غلها و شعله‏های سوزان آتش آماده كرده‏ايم! ... Indeed, We have prepared for the disbelievers chains and shackles and a blaze. ...
انسان 5 إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ... ان الابرار يشربون من کاس کان مزاجها کافورا ... به يقين ابرار (و نيكان) از جامی می‏نوشند كه با عطر خوشی آميخته است، ... Indeed, the righteous will drink from a cup [of wine] whose mixture is of Kafur, ...
انسان 6 عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ... عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا ... از چشمه‏ای كه بندگان خاص خدا از آن می‏نوشند، و از هر جا بخواهند آن را جاری می‏سازند! ... the [righteous] servants of Allah will drink; they will make it gush forth in force [and abundance]. ...
انسان 7 يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ... يوفون بالنذر و يخافون يوما کان شره مستطيرا ... آنها به نذر خود وفا می‏كنند، و از روزی كه شرّ و عذابش گسترده است می‏ترسند، ... They [are those who] fulfill [their] vows and fear a Day whose evil will be widespread. ...
انسان 8 وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ... و يطعمون الطعام على حبه مسکينا و يتيما و اسيرا ... و غذای (خود) را با اينكه به آن علاقه (و نياز) دارند، به «مسكين» و «يتيم» و «اسير» می‏دهند! ... And they give food in spite of love for it to the needy, the orphan, and the captive, ...
انسان 9 إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاء وَلَا شُكُورًا ... انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منکم جزاء و لا شکورا ... (و می‏گويند:) ما شما را بخاطر خدا اطعام می‏كنيم، و هيچ پاداش و سپاسی از شما نمی‏خواهيم! ... [Saying], "We feed you only for the countenance of Allah. We wish not from you reward or gratitude. ...
انسان 10 إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا ... انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا ... ما از پروردگارمان خائفيم در آن روزی كه عبوس و سخت است! ... Indeed, We fear from our Lord a Day austere and distressful." ...