لیست آیات قرآن کریم

سوره آیه متن عربی با اعراب متن عربی بدون اعراب ترجمه فارسی ترجمه انگلیسی
تكوير 2 وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ ... و اذا النجوم انکدرت ... و در آن هنگام كه ستارگان بی‏فروغ شوند، ... And when the stars fall, dispersing, ...
تكوير 3 وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ... و اذا الجبال سيرت ... و در آن هنگام كه كوه‏ها به حركت درآيند، ... And when the mountains are removed ...
تكوير 4 وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ... و اذا العشار عطلت ... و در آن هنگام كه باارزش‏ترين اموال به دست فراموشی سپرده شود، ... And when full-term she-camels are neglected ...
تكوير 5 وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ... و اذا الوحوش حشرت ... و در آن هنگام كه وحوش جمع شوند، ... And when the wild beasts are gathered ...
تكوير 6 وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ... و اذا البحار سجرت ... و در آن هنگام كه درياها برافروخته شوند، ... And when the seas are filled with flame ...
تكوير 7 وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ... و اذا النفوس زوجت ... و در آن هنگام كه هر كس با همسان خود قرين گردد، ... And when the souls are paired ...
تكوير 8 وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ ... و اذا الموؤدة سئلت ... و در آن هنگام كه از دختران زنده به گور شده سؤال شود: ... And when the girl [who was] buried alive is asked ...
تكوير 9 بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ ... باي ذنب قتلت ... به كدامين گناه كشته شدند؟! ... For what sin she was killed ...
تكوير 10 وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ... و اذا الصحف نشرت ... و در آن هنگام كه نامه‏های اعمال گشوده شود، ... And when the pages are made public ...
تكوير 11 وَإِذَا السَّمَاء كُشِطَتْ ... و اذا السماء کشطت ... و در آن هنگام كه پرده از روی آسمان برگرفته شود، ... And when the sky is stripped away ...
تكوير 12 وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ ... و اذا الجحيم سعرت ... و در آن هنگام كه دوزخ شعله‏ور گردد، ... And when Hellfire is set ablaze ...
تكوير 13 وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ ... و اذا الجنة ازلفت ... و در آن هنگام كه بهشت نزديك شود، ... And when Paradise is brought near, ...
تكوير 14 عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ ... علمت نفس ما احضرت ... (آری در آن هنگام) هر كس می‏داند چه چيزی را آماده كرده است! ... A soul will [then] know what it has brought [with it]. ...
تكوير 15 فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ ... فلا اقسم بالخنس ... سوگند به ستارگانی كه بازمی‏گردند، ... So I swear by the retreating stars - ...
تكوير 16 الْجَوَارِ الْكُنَّسِ ... الجوار الکنس ... حركت می‏كنند و از ديده‏ها پنهان می‏شوند، ... Those that run [their courses] and disappear - ...
تكوير 17 وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ... و الليل اذا عسعس ... و قسم به شب، هنگامی كه پشت كند و به آخر رسد، ... And by the night as it closes in ...
تكوير 18 وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ... و الصبح اذا تنفس ... و به صبح، هنگامی كه تنفّس كند، ... And by the dawn when it breathes ...
تكوير 19 إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ... انه لقول رسول کريم ... كه اين (قرآن) كلام فرستاده بزرگواری است [= جبرئيل امين‏] ... [That] indeed, the Qur'an is a word [conveyed by] a noble messenger ...
تكوير 20 ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ... ذي قوة عند ذي العرش مکين ... كه صاحب قدرت است و نزد (خداوند) صاحب عرش، مقام والائی دارد! ... [Who is] possessed of power and with the Owner of the Throne, secure [in position], ...
تكوير 21 مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ ... مطاع ثم امين ... در آسمانها مورد اطاعت (فرشتگان) و امين است! ... Obeyed there [in the heavens] and trustworthy. ...
تكوير 22 وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ ... و ما صاحبکم بمجنون ... و مصاحب شما [= پيامبر] ديوانه نيست! ... And your companion is not [at all] mad. ...
تكوير 23 وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ ... و لقد راه بالافق المبين ... او (جبرئيل) را در اُفق روشن ديده است! ... And he has already seen Gabriel in the clear horizon. ...
تكوير 24 وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ ... و ما هو على الغيب بضنين ... و او نسبت به آنچه از طريق وحی دريافت داشته بخل ندارد! ... And Muhammad is not a withholder of [knowledge of] the unseen. ...
تكوير 25 وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ ... و ما هو بقول شيطان رجيم ... اين (قرآن) گفته شيطان رجيم نيست! ... And the Qur'an is not the word of a devil, expelled [from the heavens]. ...
تكوير 26 فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ... فاين تذهبون ... پس به كجا می‏رويد؟! ... So where are you going? ...
تكوير 27 إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ... ان هو الا ذکر للعالمين ... اين قرآن چيزی جز تذكّری برای جهانيان نيست، ... It is not except a reminder to the worlds ...
تكوير 28 لِمَن شَاء مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ... لمن شاء منکم ان يستقيم ... برای كسی از شما كه بخواهد راه مستقيم در پيش گيرد! ... For whoever wills among you to take a right course. ...
تكوير 29 وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاء اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ... و ما تشاؤن الا ان يشاء الله رب العالمين ... و شما اراده نمی‏كنيد مگر اينكه خداوند -پروردگار جهانيان- اراده كند و بخواهد! ... And you do not will except that Allah wills - Lord of the worlds. ...
انفطار 1 إِذَا السَّمَاء انفَطَرَتْ ... اذا السماء انفطرت ... آن زمان كه آسمان [= كرات آسمانی‏] از هم شكافته شود، ... When the sky breaks apart ...
انفطار 2 وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ ... و اذا الکواکب انتثرت ... و آن زمان كه ستارگان پراكنده شوند و فرو ريزند، ... And when the stars fall, scattering, ...
انفطار 3 وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ... و اذا البحار فجرت ... و آن زمان كه درياها به هم پيوسته شود، ... And when the seas are erupted ...
انفطار 4 وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ ... و اذا القبور بعثرت ... و آن زمان كه قبرها زير و رو گردد (و مردگان خارج شوند)، ... And when the [contents of] graves are scattered, ...
انفطار 5 عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ... علمت نفس ما قدمت و اخرت ... (در آن زمان) هر كس می‏داند آنچه را از پيش فرستاده و آنچه را برای بعد گذاشته است. ... A soul will [then] know what it has put forth and kept back. ...
انفطار 6 يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ... يا ايها الانسان ما غرک بربک الکريم ... ای انسان! چه چيز تو را در برابر پروردگار كريمت مغرور ساخته است؟! ... O mankind, what has deceived you concerning your Lord, the Generous, ...
انفطار 7 الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ... الذي خلقک فسواک فعدلک ... همان خدايی كه تو را آفريد و سامان داد و منظّم ساخت، ... Who created you, proportioned you, and balanced you? ...
انفطار 8 فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاء رَكَّبَكَ ... في اي صورة ما شاء رکبک ... و در هر صورتی كه خواست تو را تركيب نمود. ... In whatever form He willed has He assembled you. ...
انفطار 9 كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ ... کلا بل تکذبون بالدين ... (آری) آن گونه كه شما می‏پنداريد نيست؛ بلكه شما روز جزا را منكريد! ... No! But you deny the Recompense. ...
انفطار 10 وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ... و ان عليکم لحافظين ... و بی‏شك نگاهبانانی بر شما گمارده شده... ... And indeed, [appointed] over you are keepers, ...
انفطار 11 كِرَامًا كَاتِبِينَ ... کراما کاتبين ... والا مقام و نويسنده (اعمال نيك و بد شما)، ... Noble and recording; ...
انفطار 12 يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ... يعلمون ما تفعلون ... كه می‏دانند شما چه می‏كنيد! ... They know whatever you do. ...
انفطار 13 إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ... ان الابرار لفي نعيم ... به يقين نيكان در نعمتی فراوانند. ... Indeed, the righteous will be in pleasure, ...
انفطار 14 وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ... و ان الفجار لفي جحيم ... و بدكاران در دوزخند، ... And indeed, the wicked will be in Hellfire. ...
انفطار 15 يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ ... يصلونها يوم الدين ... روز جزا وارد آن می‏شوند و می‏سوزند، ... They will [enter to] burn therein on the Day of Recompense, ...
انفطار 16 وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ ... و ما هم عنها بغائبين ... و آنان هرگز از آن غايب و دور نيستند! ... And never therefrom will they be absent. ...
انفطار 17 وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ... و ما ادراک ما يوم الدين ... تو چه می‏دانی روز جزا چيست؟! ... And what can make you know what is the Day of Recompense? ...
انفطار 18 ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ... ثم ما ادراک ما يوم الدين ... باز چه می‏دانی روز جزا چيست؟! ... Then, what can make you know what is the Day of Recompense? ...
انفطار 19 يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ ... يوم لا تملک نفس لنفس شيئا و الامر يومئذ لله ... روزی است كه هيچ كس قادر بر انجام كاری به سود ديگری نيست، و همه امور در آن روز از آن خداست! ... possess for another soul [power to do] a thing; and the command, that Day, is [entirely] with Allah. ...
مطففين 1 وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ... ويل للمطففين ... وای بر كم‏فروشان! ... Woe to those who give less [than due], ...
مطففين 2 الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُواْ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ... الذين اذا اکتالوا على الناس يستوفون ... آنان كه وقتی برای خود پيمانه می‏كنند، حق خود را بطور كامل می‏گيرند؛ ... Who, when they take a measure from people, take in full. ...
مطففين 3 وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ... و اذا کالوهم او وزنوهم يخسرون ... امّا هنگامی كه می‏خواهند برای ديگران پيمانه يا وزن كنند، كم می‏گذارند! ... But if they give by measure or by weight to them, they cause loss. ...