لیست آیات قرآن کریم

سوره آیه متن عربی با اعراب متن عربی بدون اعراب ترجمه فارسی ترجمه انگلیسی
شمس 9 قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا ... قد افلح من زکاها ... كه هر كس نفس خود را پاك و تزكيه كرده، رستگار شده؛ ... He has succeeded who purifies it, ...
شمس 10 وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا ... و قد خاب من دساها ... و آن كس كه نفس خويش را با معصيت و گناه آلوده ساخته، نوميد و محروم گشته است! ... And he has failed who instills it [with corruption]. ...
شمس 11 كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا ... کذبت ثمود بطغواها ... قوم «ثمود» بر اثر طغيان، (پيامبرشان را) تكذيب كردند، ... Thamud denied [their prophet] by reason of their transgression, ...
شمس 12 إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا ... اذ انبعث اشقاها ... آنگاه كه شقی‏ترين آنها بپاخاست، ... When the most wretched of them was sent forth. ...
شمس 13 فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا ... فقال لهم رسول الله ناقة الله و سقياها ... ] به آنان گفت: «ناقه خدا [= همان شتری كه معجزه الهی بود] را با آبشخورش واگذاريد (و مزاحم آن نشويد)!» ... Allah [Salih] said to them, "[Do not harm] the she-camel of Allah or [prevent her from] her drink." ...
شمس 14 فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا ... فکذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ... )؛ از اين رو پروردگارشان آنها (و سرزمينشان) را بخاطر گناهانشان در هم كوبيد و با خاك يكسان و صاف كرد! ... So their Lord brought down upon them destruction for their sin and made it equal [upon all of them]. ...
شمس 15 وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا ... و لا يخاف عقباها ... و او هرگز از فرجام اين كار [= مجازات ستمگران‏] بيم ندارد! ... And He does not fear the consequence thereof. ...
ليل 1 وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ... و الليل اذا يغشى ... قسم به شب در آن هنگام كه (جهان را) بپوشاند، ... By the night when it covers ...
ليل 2 وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى ... و النهار اذا تجلى ... و قسم به روز هنگامی كه تجلّی كند، ... And [by] the day when it appears ...
ليل 3 وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى ... و ما خلق الذکر و الانثى ... و قسم به آن كس كه جنس مذكّر و مؤنّث را آفريد، ... And [by] He who created the male and female, ...
ليل 4 إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى ... ان سعيکم لشتى ... كه سعی و تلاش شما مختلف است: ... Indeed, your efforts are diverse. ...
ليل 5 فَأَمَّا مَن أَعْطَى وَاتَّقَى ... فاما من اعطى و اتقى ... امّا آن كس كه (در راه خدا) انفاق كند و پرهيزگاری پيش گيرد، ... As for he who gives and fears Allah ...
ليل 6 وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ... و صدق بالحسنى ... و جزای نيك (الهی) را تصديق كند، ... And believes in the best [reward], ...
ليل 7 فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى ... فسنيسره لليسرى ... ما او را در مسير آسانی قرار می‏دهيم! ... We will ease him toward ease. ...
ليل 8 وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ... و اما من بخل و استغنى ... امّا كسی كه بخل ورزد و (از اين راه) بی‏نيازی طلبد، ... But as for he who withholds and considers himself free of need ...
ليل 9 وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى ... و کذب بالحسنى ... و پاداش نيك (الهی) را انكار كند، ... And denies the best [reward], ...
ليل 10 فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى ... فسنيسره للعسرى ... بزودی او را در مسير دشواری قرار می‏دهيم؛ ... We will ease him toward difficulty. ...
ليل 11 وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى ... و ما يغني عنه ماله اذا تردى ... و در آن هنگام كه (در جهنّم) سقوط می‏كند، اموالش به حال او سودی نخواهد داشت! ... And what will his wealth avail him when he falls? ...
ليل 12 إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى ... ان علينا للهدى ... به يقين هدايت كردن بر ماست، ... Indeed, [incumbent] upon Us is guidance. ...
ليل 13 وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى ... و ان لنا للاخرة و الاولى ... و آخرت و دنيا از آن ماست، ... And indeed, to Us belongs the Hereafter and the first [life]. ...
ليل 14 فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى ... فانذرتکم نارا تلظى ... و من شما را از آتشی كه زبانه می‏كشد بيم می‏دهم، ... So I have warned you of a Fire which is blazing. ...
ليل 15 لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى ... لا يصلاها الا الاشقى ... كسی جز بدبخت‏ترين مردم وارد آن نمی‏شود؛ ... None will [enter to] burn therein except the most wretched one. ...
ليل 16 الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى ... الذي کذب و تولى ... همان كس كه (آيات خدا را) تكذيب كرد و به آن پشت نمود! ... Who had denied and turned away. ...
ليل 17 وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ... و سيجنبها الاتقى ... و بزودی با تقواترين مردم از آن دور داشته می‏شود، ... But the righteous one will avoid it - ...
ليل 18 الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى ... الذي يؤتي ماله يتزکى ... همان كس كه مال خود را (در راه خدا) می‏بخشد تا پاك شود. ... [He] who gives [from] his wealth to purify himself ...
ليل 19 وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى ... و ما لاحد عنده من نعمة تجزى ... و هيچ كس را نزد او حق نعمتی نيست تا بخواهد (به اين وسيله) او را جزا دهد، ... And not [giving] for anyone who has [done him] a favor to be rewarded ...
ليل 20 إِلَّا ابْتِغَاء وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى ... الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ... بلكه تنها هدفش جلب رضای پروردگار بزرگ اوست؛ ... But only seeking the countenance of his Lord, Most High. ...
ليل 21 وَلَسَوْفَ يَرْضَى ... و لسوف يرضى ... و بزودی راضی و خشنود می‏شود! ... And he is going to be satisfied. ...
ضحي 1 وَالضُّحَى ... و الضحى ... قسم به روز در آن هنگام كه آفتاب برآيد (و همه جا را فراگيرد)، ... By the morning brightness ...
ضحي 2 وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى ... و الليل اذا سجى ... و سوگند به شب در آن هنگام كه آرام گيرد، ... And [by] the night when it covers with darkness, ...
ضحي 3 مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ... ما ودعک ربک و ما قلى ... كه خداوند هرگز تو را وانگذاشته و مورد خشم قرار نداده است! ... Your Lord has not taken leave of you, [O Muhammad], nor has He detested [you]. ...
ضحي 4 وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى ... و للاخرة خير لک من الاولى ... و مسلّماً آخرت برای تو از دنيا بهتر است! ... And the Hereafter is better for you than the first [life]. ...
ضحي 5 وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ... و لسوف يعطيک ربک فترضى ... و بزودی پروردگارت آنقدر به تو عطا خواهد كرد كه خشنود شوی! ... And your Lord is going to give you, and you will be satisfied. ...
ضحي 6 أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى ... ا لم يجدک يتيما فاوى ... آيا او تو را يتيم نيافت و پناه داد؟! ... Did He not find you an orphan and give [you] refuge? ...
ضحي 7 وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى ... و وجدک ضالا فهدى ... و تو را گمشده يافت و هدايت كرد، ... And He found you lost and guided [you], ...
ضحي 8 وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى ... و وجدک عائلا فاغنى ... و تو را فقير يافت و بی‏نياز نمود، ... And He found you poor and made [you] self-sufficient. ...
ضحي 9 فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ... فاما اليتيم فلا تقهر ... حال كه چنين است يتيم را تحقير مكن، ... So as for the orphan, do not oppress [him]. ...
ضحي 10 وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ... و اما السائل فلا تنهر ... و سؤال‏كننده را از خود مران، ... And as for the petitioner, do not repel [him]. ...
ضحي 11 وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ... و اما بنعمة ربک فحدث ... و نعمتهای پروردگارت را بازگو كن! ... But as for the favor of your Lord, report [it]. ...
شرح 1 أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ... ا لم نشرح لک صدرک ... آيا ما سينه تو را گشاده نساختيم، ... Did We not expand for you, [O Muhammad], your breast? ...
شرح 2 وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ... و وضعنا عنک وزرک ... و بار سنگين تو را از تو برنداشتيم؟! ... And We removed from you your burden ...
شرح 3 الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ ... الذي انقض ظهرک ... همان باری كه سخت بر پشت تو سنگينی می‏كرد! ... Which had weighed upon your back ...
شرح 4 وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ... و رفعنا لک ذکرک ... و آوازه تو را بلند ساختيم! ... And raised high for you your repute. ...
شرح 5 فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ... فان مع العسر يسرا ... به يقين با (هر) سختی آسانی است! ... For indeed, with hardship [will be] ease. ...
شرح 6 إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ... ان مع العسر يسرا ... (آری) مسلّماً با (هر) سختی آسانی است، ... Indeed, with hardship [will be] ease. ...
شرح 7 فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ... فاذا فرغت فانصب ... پس هنگامی كه از كار مهمّی فارغ می‏شوی به مهم ديگری پرداز، ... So when you have finished [your duties], then stand up [for worship]. ...
شرح 8 وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ ... و الى ربک فارغب ... و به سوی پروردگارت توجّه كن! ... And to your Lord direct [your] longing. ...
تين 1 وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ... و التين و الزيتون ... قسم به انجير و زيتون [يا: قسم به سرزمين شام و بيت المقدّس‏]، ... By the fig and the olive ...
تين 2 وَطُورِ سِينِينَ ... و طور سينين ... و سوگند به «طور سينين»، ... And [by] Mount Sinai ...
تين 3 وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ... و هذا البلد الامين ... و قسم به اين شهر امن [= مكّه‏]، ... And [by] this secure city [Makkah], ...