فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ

در باغهای پرنعمت بهشت (جای دارند)!

In the Gardens of Pleasure,

سوره واقعه آيه 12