يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُواْ مِنَ النَّارِ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ

پيوسته می‏خواهند از آتش خارج شوند، ولی نمی‏توانند از آن خارج گردند؛ و برای آنها مجازاتی پايدار است.

They will wish to get out of the Fire, but never are they to emerge therefrom, and for them is an enduring punishment.

سوره  مائده آيه 37