فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّهُ مَرَضاً وَلَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ

در دلهای آنان يك نوع بيماری است؛ خداوند بر بيماری آنان افزوده؛ و به خاطر دروغهايی كه ميگفتند، عذاب دردناكی در انتظار آنهاست.

In their hearts is disease, so Allah has increased their disease; and for them is a painful punishment because they [habitually] used to lie.

سوره  بقره آيه 10