يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاء لَهُم مَّشَوْاْ فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ وَلَوْ شَاء اللّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّه عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

(روشنائی خيره كننده) برق، نزديك است چشمانشان را بربايد. هر زمان كه (برق جستن می‏كند، و صفحه بيابان را) برای آنها روشن می‏سازد، (چند گامی) در پرتو آن راه می‏روند؛ و چون خاموش می‏شود، توقف می‏كنند. و اگر خدا بخواهد، گوش و چشم آنها را از بين می‏برد؛ چرا كه خداوند بر هر چيز تواناست.

The lightning almost snatches away their sight. Every time it lights [the way] for them, they walk therein; but when darkness comes over them, they stand [still]. And if Allah had willed, He could have taken away their hearing and their sight. Indeed, All

سوره  بقره آيه 20