كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتاً فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

چگونه به خداوند كافر می‏شويد؟! در حالی كه شما مردگان (و اجسام بی‏روحی) بوديد ، و او شما را زنده كرد؛ سپس شما را می‏ميراند؛ و بار ديگر شما را زنده می‏كند؛ سپس به سوی او بازگردانده می‏شويد.(بنابر اين، نه حيات و زندگی شما از شماست، و نه مرگتان؛ آنچه داريد از خداست).

How can you disbelieve in Allah when you were lifeless and He brought you to life; then He will cause you to die, then He will bring you [back] to life, and then to Him you will be returned.

سوره  بقره آيه 28