وَآمِنُواْ بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقاً لِّمَا مَعَكُمْ وَلاَ تَكُونُواْ أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلاَ تَشْتَرُواْ بِآيَاتِي ثَمَناً قَلِيلاً وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ

و به آنچه نازل كرده‏ام [= قرآن‏] ايمان بياوريد! كه نشانه‏های آن، با آنچه در كتابهای شماست، مطابقت دارد؛ و نخستين كافر به آن نباشيد! و آيات مرا به بهای ناچيزی نفروشيد! (و به خاطر درآمد مختصری، نشانه‏های قرآن و پيامبر اسلام را، كه در كتب شما موجود است، پنهان نكنيد!) و تنها از من (و مخالفت دستورهايم) بترسيد (نه از مردم)!

And believe in what I have sent down confirming that which is [already] with you, and be not the first to disbelieve in it. And do not exchange My signs for a small price, and fear [only] Me.

سوره  بقره آيه 41