وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ

از صبر و نماز ياری جوئيد؛ (و با استقامت و مهار هوسهای درونی و توجه به پروردگار ، نيرو بگيريد؛) و اين كار، جز برای خاشعان، گران است.

And seek help through patience and prayer, and indeed, it is difficult except for the humbly submissive [to Allah]

سوره  بقره آيه 45