وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

اين گونه، آيات را توضيح می‏دهيم؛ و شايد به سوی حق بازگردند (و بدانند ندای توحيد در درون جانشان، از روز نخست بوده است)!

And thus do We [explain in] detail the verses, and perhaps they will return.

سوره  اعراف آيه 174