وَلِلّهِ الأَسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَآئِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ

و برای خدا، نامهای نيك است؛ خدا را به آن (نامها) بخوانيد! و كسانی را كه در اسماء خدا تحريف می‏كنند (و بر غير او می‏نهند، و شريك برايش قائل می‏شوند)، رها سازيد! آنها بزودی جزای اعمالی را كه انجام می‏دادند، می‏بينند!

And to Allah belong the best names, so invoke Him by them. And leave [the company of] those who practice deviation concerning His names. They will be recompensed for what they have been doing.

سوره  اعراف آيه 180