أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُواْ مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلاَّ نَذِيرٌ مُّبِينٌ

آيا فكر نكردند كه همنشين آنها [= پيامبر] هيچ‏گونه (اثری از) جنون ندارد؟! (پس چگونه چنين نسبت ناروايی به او می‏دهند؟!) او فقط بيم دهنده آشكاری است (كه مردم را متوجه وظايفشان می‏سازد).

Then do they not give thought? There is in their companion [Muhammad] no madness. He is not but a clear warner.

سوره  اعراف آيه 184