أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُواْ شُرَكَاءكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلاَ تُنظِرُونِ

آيا (آنها حداقل همانند خود شما) پاهايی دارند كه با آن راه بروند؟! يا دستهايی دارند كه با آن چيزی را بگيرند (و كاری انجام دهند)؟! يا چشمانی دارند كه با آن ببينند؟! يا گوشهايی دارند كه با آن بشنوند؟! (نه، هرگز، هيچ‏كدام،) بگو: «(اكنون كه چنين است،) بتهای خويش را كه شريك خدا قرار داده‏ايد (بر ضد من) بخوانيد، و برای من نقشه بكشيد، و لحظه‏ای مهلت ندهيد، (تا بدانيد كاری از آنها ساخته نيست)!

Do they have feet by which they walk? Or do they have hands by which they strike? Or do they have eyes by which they see? Or do they have ears by which they hear? Say, [O Muhammad], "Call your 'partners' and then conspire against me and give me no respite

سوره  اعراف آيه 195