ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ

(به او گفته می‏شود:) بچش كه (به پندار خود) بسيار قدرتمند و محترم بودی!

[It will be said], "Taste! Indeed, you are the honored, the noble!

سوره  دخان آيه 49