فَارْتَقِبْ إِنَّهُم مُّرْتَقِبُونَ

(امّا اگر نپذيرفتند) منتظر باش، آنها نيز منتظرند (تو منتظر پيروزی الهی و آنها منتظر عذاب و شكست)!

So watch, [O Muhammad]; indeed, they are watching [for your end].

سوره  دخان آيه 59