مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاء فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ

هر كس كار شايسته‏ای بجا آورد، برای خود بجا آورده است؛ و كسی كه كار بد می‏كند، به زيان خود اوست؛ سپس همه شما به سوی پروردگارتان بازگردانده می‏شويد!

Whoever does a good deed - it is for himself; and whoever does evil - it is against the self. Then to your Lord you will be returned.

سوره جاثيه  آيه 15